Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Long Châu Truyền Kỳ (2017)

Chọn tập
[stt/Tập 37 VietSub + Thuyết Minh: Tối Nay][ok/test test abc123]
[1*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-1-3735_e39488.html][2*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-2-3735_e53160.html][3*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-3-3735_e53161.html][4*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-4-3735_e53162.html][5*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-5-3735_e53163.html][6*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-6-3735_e53192.html][7*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-7-3735_e53193.html][8*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-8-3735_e53194.html][9*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-9-3735_e53195.html][10*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-10-3735_e53196.html][11*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-11-3735_e53197.html][12*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-12-3735_e53198.html][13*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-13-3735_e53597.html][14*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-14-3735_e53598.html][15*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-15-3735_e53963.html][16*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-16-3735_e53964.html][17*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-17-3735_e53965.html][18*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-18-3735_e53966.html][19*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-19-3735_e53967.html][20*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-20-3735_e53968.html][21*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-21-3735_e53962.html][22*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-22-3735_e53969.html][23*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-23-3735_e53971.html][24*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-24-3735_e53972.html][25*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-25-3735_e54890.html][26*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-26-3735_e54891.html][27*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-27-3735_e54909.html][28*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-28-3735_e54913.html][29*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-29-3735_e54914.html][30*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-30-3735_e54915.html][31*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-31-3735_e54916.html][32*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-32-3735_e54917.html][33*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-33-3735_e54918.html][34*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-34-3735_e54919.html][35*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-35-3735_e54920.html][36*http://bilutv.com/xem-phim/long-chau-truyen-ky-legend-of-dragon-pearl-2017-tap-36-3735_e54925.html]
Long Châu Truyền Kỳ Legend of Dragon Pearl (2017)Long Châu Truyền Kỳ, Legend of Dragon Pearl 2017 Bộ phim Long Châu Truyền Kỳ xoay quanh câu chuyện tình cảm đầy ngang trái giữa cô công chúa cuối cùng của nhà Minh - Chu Dịch Hoan cùng vua Khang Hy khi còn trẻ,công chúa tiền triều Lý Dịch Hoan vô tình gặp vua Khang Hy cải trang vi hành, hai người cùng trải qua khó khăn, hứa hẹn nhưng cuối cùng vì thù nước ngăn cản nên đành chôn chặt tình cảm trong tim. Đang Chiếu Tại phim79 ( Long Châu Truyền Kỳ Legend of Dragon Pearl (2017) )

Phim này được đăng tải bởi Đoàn Minh Vương